Vad är Oticon RemoteCare?

Oticon RemoteCare är en funktion/tjänst i Oticon Genie 2. Med Oticon RemoteCare kan du genomföra virtuella möten på distans med utvalda användare för fjärrjustering av deras hörapparater.

Gå till vår supportsida

Få hjälp med RemoteCare

Hämta användarguiden nedan om du behöver hjälp med RemoteCare Administration Portal.

Hämta användarguiden för RemoteCare Administration Portal